6) … chci objednat církevní pohřeb

 

 

Dříve, než navštívíte pohřební službu, navštivte kněze! Kněze v naší farnosti zastihnete nejjednodušeji po kterékoliv bohoslužbě v sakristii kostela, čili v prostoře, kde probíhá obvykle příprava kněze a jeho asistence k bohoslužbám. Kdy jsou v kterém kostele bohoslužby, po nichž kněze snadno zastihnete, najdete na vývěskách, které jsou vždy  vedle vchodových dveří kostela. Dohodněte se s knězem o termínu, kdy se bude pohřeb konat. Pohřební služba se podřídí. Ale když postup obrátíte, a dohodnete si nejprve termín s pohřební službou a pak s hotovým termínem navštívíte kněze, aby v ten už nezměnitelný termín vykonal pohřební obřady, může se stát, že už na termín, který jste si s ním dříve nedohodli, už bude mít obsazeno. Proto se dohodněte nejprve s knězem, až potom jděte na pohřební službu!
Pohřební obřad může mít několik variant (rozloučení před kremací, pohřeb do hrobu, uložení urny…) a na těch se knězem předem dohodnete.
Pro matriční záznam budete potřebovat znát: a) jméno a příjmení zesnulého (i za svobodna), b) datum a místo jeho narození,

c) datum a místo jeho úmrtí, d) adresu jeho posledního trvalého pobytu, e) příčinu smrti (je-li ve chvíli jednání známa), f) zda byl u zesnulého před smrtí kněz a posloužil mu svátostí nemocných.
V této náročné chvíli Vás může kněz potěšit, něco si řeknete o životním příběhu Vašeho zesnulého, pakliže jej kněz osobně neznal. Není však obvyklé, aby kněz při pohřbu předčítal životopis zesnulého. Můžete však počítat s profesionálním a citlivým provedením obřadu. Podle přání je možné v různých variantách připojit nebo doplnit zádušní mši svatou (requiem).
Místní kněz koná pohřební obřady pouze v sobě svěřeném okrsku . Jinde jsou k dispozici zase tamní kněží