Fotogalerie: Křížovníci

Křížovníciwww.krizovnici.eu/.

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou (též Křižovníci s červenou hvězdouOrdo militaris Crucigerorum cum rubea stellaOCrOCrucig) je jediný církevní rytířský řád, založený v Českých zemích, a jediný mužský řád založený ženou.

 

Historie

Křižovníci sídlili v komendách (komturiích), v jejichž čele stál komtur. Tento řád se vyvinul z laického špitálního bratrstva, založeného sv. Anežkou Českou v roce 1233 při kostele sv. Haštala v Praze na Starém Městě. Na řád povýšil bratrstvo papež Řehoř IX. v roce 1237, poté se začal šířit v okolních zemích, zejména do Slezska (Vratislav), Polska a do Uher. V současné době významně působí v Česku a Rakousku. Hlavní náplní činnosti řádu bylo zakládání a provozování špitálů a působení v duchovní správě, které v současné době dominuje a řád existuje jako společenství řeholních kanovníků. Velmistr sídlí v Praze. Řád velmi utrpěl tvrdým pronásledováním za komunistického režimu, kdy řada jeho členů skončila ve vězení nebo táborech nucených prací při uranových dolech. Mezi lety 1949 a 1989 došlo k poklesu počtu členů řádu z 53 na 13, po sametové revoluci se však začal obnovovat, v roce 2001 měl již členů 21. Kvůli vysokému věku od roku 2001 zemřeli 4 členové, jiní opustili řeholní společenství sami. V současné době má řád 15 členů a 1 novice.[1]

18. prosince 2003[2] byl jmenován apoštolským delegátem Řádu křižovníků s červenou hvězdou biskup Jaroslav Škarvada.[3] Z důvodu problémů řádu zjištěných při vizitaci převzal pravomocivelmistra Jiřího Kopejska a dostal za úkol zmapovat situaci a stabilizovat řád.[4] V listopadu 2007 byl apoštolským delegátem velmistr a generál řádu potvrzen ve funkci na dalších 6 let. Dne 20. června 2011 byl z rozhodnutí Kongregace pro řeholní společnosti a instituty zasvěceného života jmenován novým velmistrem s mandátem na 6 let P. PharmDr. Josef Šedivý, O.Cr., t.č. farář farnosti ve Věteřově u Kyjova.

[editovat]

  •