Bohoslužby

Kněze v naší farnosti zastihnete nejjednodušeji po kterékoliv bohoslužbě v sakristii kostela, čili v prostoře, kde probíhá obvykle příprava kněze a jeho asistence k bohoslužbám. Kdy jsou v kterém kostele bohoslužby, po nichž kněze snadno zastihnete, najdete na vývěskách, které jsou vždy u vchodových dveří kostela.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před mší svatou, po domluvě kdykoliv!


Den:

Místo:

Čas:Středa: 

kostel sv. Maří Magdalény

17:00

Čtvrtek:  

kostel sv. Maří Magdalény 

17:00

Pátek: 

kostel sv. Maří Magdalény         

17:00

Sobota:  

kostel sv. Maří Magdalény 

 

17:00

 

Neděle:  

kostel sv. Maří Magdalény

kostel sv.Maří Magdalény

 

10:00

17:00

 

Sv. Maří Magdaléna - nám. Svobody 1, Karlovy Vary