Bohoslužby

Kněze v naší farnosti zastihnete nejjednodušeji po kterékoliv bohoslužbě v sakristii kostela, čili v prostoře, kde probíhá obvykle příprava kněze a jeho asistence k bohoslužbám. Kdy jsou v kterém kostele bohoslužby, po nichž kněze snadno zastihnete, najdete na vývěskách, které jsou vždy u vchodových dveří kostela.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před mší svatou, po domluvě kdykoliv!


Den:

Místo:

Čas:Středa: 

kostel sv. Maří Magdalény

18:00
Pátek: 

kostel sv. Maří Magdalény         

18:00

Sobota:  

kostel sv. Maří Magdalény 

 

18:00

 

Neděle:  

kostel sv. Maří Magdalény         

kostel sv.Maří Magdalény

 

9:00

18:00

 

Sv. Maří Magdaléna - nám. Svobody 1, Karlovy Vary

https://www.facebook.com/farnost.magdalena 

Bohoslužby ve farnosti Loket a okolí

 Pondělí, čtvrtek, pátek

 16:00 Loket, kaple sv. Kříže  


 Sobota

 14:00 ...Staré Sedlo, kostel Nejsvětější Trojice
 16:00 ...Krásno, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
                        nebo Horní Slavkov, obřadní síň kulturního domu 

                       (střídání - každou  druhou sobotu) 


 Neděle

 11:00  Loket, kostel sv. Václava