Karlovarské farnosti se sešly na společné mši s oběma plzeňskými biskupy

12.02.2018 19:01

V neděli 11. února v kostele Povýšení Svatého Kříže v Karlových Varech-Rybářích se konala společná mše karlovarských farností s plzeňským biskupem Tomášem Holubem a emeritním biskupem Františkem Radkovským. Mons. Radkovský biskupa Mons. Holuba doprovázel z důvodu jeho úrazu natržení lýtkového svalu. K tomuto poranění Tomáš Holub přišel při lyžování. Duchovní správce farnosti Štěpán Romuald Rob konstatoval, že právě díky tomu se v tomto kostele objevili poprvé oba plzeňští biskupové společně. Tomáš Holub lyžuje i surfuje na snowboardu rád a nedávno vyšla kniha rozhovorů Martina Veselovského pod titulem "Biskup na snowboardu".

Koncelebrovali duchovní správci ze sousedních farností: Vladimír Müller ze Staré Role a děkan Miroslav Chlupsa  z farnosti Svaté Máří Magdalény. Kostel byl přeplněn věřícími a návštěvníky z Karlových Varů a okolí. Na tuto neděli připadlo čtení z evangelia podle Marka o uzdravení malomocného, který přišel k Ježíšovi a prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“

Biskup Holub zdůraznil, že náš vztah k Bohu by měl obsahovat dvě roviny - důvěru a víru v Boha, který chce a který může. Malomocný přišel k Ježíši s kombinací obou rovin vztahu s Bohem. Po liturgii následovala krátká diskuze s biskupem a občerstvení na faře. 

Poprvé se toto setkání konalo před rokem v sousední farnosti Karlovy Vary - Stará Role. Bude se pravděpodobně konat každý rok.

https://www.christnet.eu/zpravy/28981/biskup_holub_se_zranil_na_snowboardu_ve_varech_mu_proto_vypomahal_radkovsky.url

 https://lenkatka.rajce.idnes.cz/Setkani_KV_farnosti_s_obema_plzenskymi_biskupy/ 

https://www.farnost-kv.cz/news/zpravodajstvi-a-fotoreportaz-ze-spolecneho-setkani-karlovarskych-farnosti-s-biskupem/