Zpravodajství a fotoreportáž ze společného setkání karlovarských farností s biskupem

26.02.2017 19:39

V neděli 26.2.2017 v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli se konalo setkání karlovarských farností s otcem biskupem Tomášem Holubem. Setkání začalo mší svatou. Koncelebrovali P. Miroslav Chlupsa OCr., P. Josef Mixa, P. Vladimír Müller a P. Romuald Rob OP. Úvodem o. biskup poděkoval, že kněží a věřící přijali jeho nápad uspořádat toto setkání. Navrhl, že by se mohlo konat každý rok.

Četlo se z evangelia o placení daní císaři (Mt 22,15-22, srov. Mk 12,13-17; Lk 20,20-26)

O. biskup upozornil na nebezpečí černobílého vidění. “Ten člověk je skvělý, ten špatný, to je dobře, to špatně, naše parta je ta správná…” Nežít křesťanství, které patří jen neděli a soukromé sféře. Propojovat křesťanství s jinými činnostmi, dávat jim smysl, vkládat je pod Boží vládu. Vytvářet harmonii mezi světským a Božím ve světě, který Boha nezná. Aby lidé v okolí mohli říci: “Podívejte se, on věří v Boha a je normální, dokáže být součástí toho dobrého, co děláme. Nevytváří ghetto a nedívá se na nás spatra.”

K tomu je třeba modlitba, naslouchání Božímu hlasu a Božímu Slovu, inspirace Božím Duchem. Také vzájemná podpora Božího lidu, který kráčí k Božímu království. Život není jen  bloumání, toulání světem, ale putování s vírou v toho, který svět stvořil a spasil a člověka povolal k radosti a štěstí.

Po mši se konala v kostele beseda s otcem biskupem, který odpovídal věřícím na otázky. Setkání skončilo občerstvením u kostela párky, které zakoupil pan děkan Chlupsa. Vyzval farníky k projevům milosrdenství, aby nemusel dojídat ty párky ještě o Vánocích.

(lkt)

https://lenkatka.rajce.idnes.cz/Setkani_karlovarskych_farnosti_s_biskupem/

https://www.facebook.com/pg/farnost.magdalena/photos/?tab=album&album_id=1271810906230652