Zpráva a fotoreportáž z poutní mše ke sv. Bartoloměji

26.08.2017 19:56

Plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub oslavil 16. srpna 2017 jubilejní 50. narozeniny.  24. srpna celebroval v katedrále sv. Bartoloměje  poutní mši svatou spojenou s poděkováním za dar života. Přítomni byli: emeritní biskup Mons. F. Radkovský, generální vikář Mons. K. Dędek, Mons. J. Majkov, generální vikář pro karlovarské vikariáty, Mons. J. Žák, bývalý generální vikář, nyní spirituál pražského kněžského semináře, kněží, řeholníci, řeholnice, zasvěcené panny a věřící z Plzně i okolí.

Otec biskup v úvodu upozornil, že zasvěcení plzeňské katedrály sv. Bartoloměji není náhoda. Vyzdvihl z jeho života tři důležité body.

 1) Zdravá skepse: "Co může z Nazareta vzejít dobrého?" Pro nás z toho vyplývá brát reálně situaci, v níž žijeme, kterou lze označit jako novodobé pohanství. Apoštol naštěstí nezůstal u skepse, ale byl ochoten vydat se na cestu, na jejímž konci stálo osobní setkání s Kristem.

 Z toho plyne další bod: 2) Vydat se na cestu nadšení z Krista, jít se o něm přesvědčit i jiným způsobem. Nezůstat se svou skepsí v rezignaci.

3) Apoštol Bartoloměj podle tradice došel do Arménie a Indie, do oblastí mentalitou a kulturou nám vzdáleným. Nebojme se vstupovat do vzdálených prostředí a neznámých území a hlásat tam evangelium v kombinaci se zdravou skepsí a nadšením.

 "Bůh nám sv. Bartoloměje daroval. Přijměme ho v důvěře a s vděčností," ukončil otec biskup.

Biskup Tomáš Holub se narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři, pochází z farnosti Červený Kostelec (Diecéze královéhradecká). Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové. Získal doktorát z morální teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájil svou dizertaci z křesťanské etiky na téma: „Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce“. Stal se prvním vojenským kaplanem a později hlavním kaplanem Armády České republiky (1996-2006). Od r. 2006 působí jako poradce ministra obrany pro duchovní službu. V letech 2011-2016 byl generálním sekretářem České biskupské konference. Dne 12. února 2016 ho papež František jmenoval sídelním biskupem plzeňské diecéze. Dne 30. dubna 2016 přijal biskupské svěcení z rukou kardinála Dominika Duky a převzal úřad diecézního biskupa.    (lkt)

Fotoreportáž: https://lenkatka.rajce.idnes.cz/Bartolomejska_pout/