Žehnání pramenů zpravodajství a fotoreportáž

07.05.2018 22:01

5.5.2018 se konalo Zahájení lázeňské sezóny a žehnání karlovarských pramenů.
Přítomni byli:
Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský
PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, velmistr Řádu Křížovníků s červenou hvězdou
P. Dr. Jiří Majkov, ICD. generální vikář pro Karlovarský kraj
P. Miroslav Chlupsa, OCr.
P. Mgr. Marek Bonaventura Hric, administrátor a moderátor  římskokatolické farnosti Ostrov a Jáchymov 
O. biskup navázal na 1. čtení (Sk 16,1-10).
Pavel přišel do Derbe a Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timotej. Byl to syn židovky, která se přidala k víře, a pohanského otce. Protože měl u bratří v Lystře a v Ikóniu dobrou pověst, chtěl si ho Pavel vzít s sebou na cesty. Z ohledu na tamější židy ho obřezal, protože všichni věděli, že jeho otec byl pohan.
Obřezání nepatří k podstatě křesťanské víry, ale do rozměru židovství. Šlo o to, aby hlásání evangelia nenarazilo v židovských obcích na odpor. Pavel měl geniální schopnost rozlišovat podstatné od vhodného.
Můžeme to vztáhnout na prostředí lázeňského města. Žehnání pramenů není podstatné, není to jádro víry. Je však  vhodné v tomto prostředí ke sdělení podstatného. Křižovníci, kteří spravují tuto farnost, neříkají: "Chceme, abyste přijali podstatné,  teprve pak budeme konat vhodné."
Žehnáním pramenů nabízíme společné, abychom mohli hledat hlubší věci, které nás mohou spojovat.
Pavel věděl, že obřezaného budou poslouchat. Když budeme žehnat prameny, lidé kolem budou slyšet i to podstatné. Ne vždy se to povede. Svět může říci ne. O tom píše dnešní evangelium (Jan 15,18-21).
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže vás svět nenávidí, uvažte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co mu patří. Že však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: `Služebník není víc než jeho pán.' Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. Když zachovali moje slovo, budou zachovávat i vaše. Ale to všechno vám způsobí kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal.“
Tím nejpodstatnějším způsobem je slavení Eucharistie, zdůraznil závěrem  o.biskup.

lenkatka.rajce.idnes.cz/Zehnani_pramenu_2018/

www.facebook.com/pg/farnost.magdalena/photos/?ref=page_internal