Žehnání pramenů 2019

01.05.2019 14:53

V souvislosti se Zahájením lázeňské sezóny 2017 ve dnech 3.5.-5.5. proběhne v sobotu 4.5. svěcení lázeňských pramenů, které začne v 10.00 na Mlýnské kolonádě. Přítomni budou apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, velmistr rytířského řádu Křižovníků Josef Šedivý a generální vikář pro Karlovarský kraj Jiří Majkov. Slavnostní průvod projde od Mlýnské kolonády přes Tržní kolonádu k Vřídlu. V chrámě Sv. Máří Magdalény bude v 11.00 celebrovaná slavnostní mše svatá.

https://www.karlovyvary.cz/cs/zahajeni-lazenske-sezony-2019