Začalo velikonoční období

27.03.2016 14:38

Velikonoční vigilií v sobotu večer a slavností Zmrtvýchvstání Páně začalo velikonoční období. 

Po neděli Zmrtvýchvstání následuje velikonoční oktáv. Posledním dnem velikonočního oktávu je Bílá neděle. Název pochází ze zvyku, že novokřtěnci toho dne odkládali bílé roucho, do něhož byli oblečeni při křtu o velikonoční vigilii. Během velikonočního období se čtou liturgické texty o setkávání apoštolů se zmrtvýchvstalým Kristem.

2. neděle velikonoční 3.4. je neděle Božího milosrdenství. V pondělí 4.4. je slavnost Zvěstování Páně, která byla přeložena ze dne 25.3. kvůli Velkému pátku. 4. velikonoční neděle 17.4. je nedělí Dobrého pastýře. 

Velikonoční období trvá 50 dní do slavnosti Seslání Ducha svatého, která bude v neděli 15.května 2016.