Začalo velikonoční období

22.04.2019 13:36

Velikonoční vigilií v sobotu večer a slavností Zmrtvýchvstání Páně začalo velikonoční období. 

Po neděli Zmrtvýchvstání následuje velikonoční oktáv. Posledním dnem velikonočního oktávu je Bílá neděle. Název pochází ze zvyku, že novokřtěnci toho dne odkládali bílé roucho, do něhož byli oblečeni při křtu o velikonoční vigilii. Během velikonočního období se čtou liturgické texty o setkávání apoštolů se zmrtvýchvstalým Kristem.

2. neděle velikonoční 28.4. je neděle Božího milosrdenství. 4.neděle velikonoční neděle 12.5. je nedělí Dobrého pastýře a dnem modliteb za duchovní povolání. 

Velikonoční období trvá 50 dní do slavnosti Seslání Ducha svatého, která bude v neděli 9.6. 2019.