ZAČAL ADVENT

30.11.2016 18:39

Advent je čtyřtýdenní liturgická doba, která byla v 5. – 6. stol. předsunuta před Vánoce jako období přípravy na svátky Ježíšova narození (podobně jako je čtyřicetidenní postní doba přípravou na Velikonoce).

Měla by se vyznačovat určitou strohostí a ztišením, které vede člověka k zaměření se na to podstatné. Při katolických mších se to navenek symbolicky projevuje např. bohoslužebným rouchem fialové barvy, která symbolizuje vnitřní obrácení, nebo vynecháním radostného chvalozpěvu Gloria (Sláva na výsostech Bohu) či chybějící květinovou výzdobou.

Slovo advent pochází z latinského adventus – příchod. Adventní liturgie navrhuje člověku zaměřit se na různé příchody Boha do jeho života a do tohoto světa. Každá z adventních nedělí tak má, především v biblických čteních, které se při bohoslužbě používají, své vlastní důrazy: První neděle se zaměřuje na tzv. druhý příchod Krista a očekávání naplnění tohoto světa. Ve druhé se jako vzor adventní postavy objevuje Jak Křtitel, který hlásá na poušti Kristův příchod. Při třetí adventní neděli se mnohde používají nezvyklá růžová bohoslužebná roucha; barva má symbolizovat radost z toho, že Kristův příchod se blíží. Čtvrtá adventní neděle klade před oči Pannu Marii očekávající narození Ježíše.

V adventu bývá zvykem sloužit tzv. roráty, ranní mše s texty zaměřenými na Pannu Marii. Jejich název je odvozen z latinské věty Rorate coeli desuper – Rosu dejte nebesa shůry, kterou latinská liturgie dříve začínala. Při těchto bohoslužbách se obvykle u nás zpívají tzv. staročeské roráty – zpěvy velké umělecké i historické hodnoty, které jsou pro naši vlast specifickými.

Adventní věnec je jako symbol adventu poměrně mladý. V r. 1839 protestantský teolog Johann Hinrich Wichern zavěsil v hamburském útulku pro chudé děti dřevěné kolo, na něž připevnil čtyři bílé a devatenáct červených svící. Každý den pak spolu s dětmi jednu svíčku zapalovali, v neděli bílou, ve všední dny červenou. Zvyk se rychle rozšířil, z praktických důvodů se počet svic zredukoval na čtyři a kolo nahradil věnec z chvojí. Smysl zůstává stejný, postupné zapalování svíček ohlašuje přibližování dne narození Krista.

(autor: P. Pavel Petrašovský)