Tradiční setkání evropské aristokracie

09.04.2016 21:53 Ve dnech 29.4.-1.5. se bude v Karlových Varech konat tradiční setkání evropské šlechty. Zúčastní se několik stovek členů šlechtických rodin. Většina akcí proběhne v okolí Grandhotelu Pupp. Součástí programu budou šarmantní plesy, poetické koncerty, dramatické dostihy, soutěž o nejkrásnější klobouk a jiné kulturní a společenské akce. Při té příležitosti bude v chrámu sv. Máří Magdalény v neděli 1. 5. v 11 hodin sloužena mše svatá.