Velikonoční bohoslužby u sv. Máří Magdalény 2016

05.03.2016 21:52


VELIKONOČNÍ TRIDUUM


24.3.  Zelený čtvrtek - večerní mše na památku Večeře Páně        17.00


25.3.  Velký pátek - památka umučení Páně - den přísného postu  17.00


26.3.  Bílá sobota

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - Velikonoční vigilie                    19.00


Začíná doba velikonoční.


27.3.  neděle

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - v den slavnosti                        10.00    17.00


28.3.  PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM                                       8.30