VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY

01.12.2016 17:51
  Datum

Den

Hodina

Poznámka

k bohoslužbě


Kostel / kaple
(zasvěcení + místo)

24.12.2016   

sobota

Vigilie Narození Páně

23,30

 

Z vigílie

 

Farní kostel Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary  

 

 

 

25.12.2016 

neděle

Slavnost Narození Páně

10,00

 

17,00

 

 

S koledami

 

S koledami

 

 

Farní kostel Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary

 

 

 

 

26.12.2016 

pondělí

 Svátek sv. Štěpána

10,00

 

 

S koledami

 

Farní kostel  Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary

 

 

 

 

27.12.2016

úterý

 Svátek Sv. JANA

17,00

 

 

Farní kostel  Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary

 

 

28.12.2016 středa      SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK,  MUČEDNÍKŮ

17,00

 

Farní kostel  Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary
29.12.2016    čtvrtek

ČTVRTEK V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

17,00

 

Farní kostel  Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary

30.12.2016

pátek

   SVÁTEK SV. RODINY

17,00

 

Farní kostel  Sv. Maří Magdalény

 Karlovy Vary

31.12.2016

sobota

Zakončení občanského roku

16,00

Mše svatá na poděkování

Farní kostel  Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary

1.1.2017

neděle

Slavnost Matky Boží
Panny Marie, Nový rok

10,00

17,00

 

Farní kostel   Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary

2.1.2017

pondělí

PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO

    A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO

8,30

 

Farní kostel   Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary

3.1.2017

úterý

 MŠE SVATÁ ZDE NENÍ

 

 

 

 4.1.2017

 středa

DOBA VÁNOČNÍ      

 2. TÝDEN

17,00

 

Farní kostel  Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary

5.1.2017

čtvrtek

DOBA VÁNOČNÍ 

 2. TÝDEN

17,00

 

Farní kostel   Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary

6.1.2017

pátek

Slavnost Zjevení Páně

17,00

 

Farní kostel  Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary

7.1.2017

sobota

DOBA VÁNOČNÍ 

 2. TÝDEN

17,00

 

Farní kostel   Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary

8.1.2017

neděle

Svátek křtu Páně

10,00

17,00

 

Farní kostel  Sv. Maří Magdalény

Karlovy Vary