V neděli 26.2. bude společné setkání karlovarských farností

19.02.2017 21:59

V neděli 26.2. se v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli bude konat společné setkání karlovarských farností, které začne mší svatou v 10 hodin. Hlavním celebrantem bude otec biskup Tomáš Holub, koncelebrovat budou P. V. Müller, Mons. J. Mixa, P. R. Š. Rob OP a P. M. Chlupsa OCr. Po mši proběhne v kostele setkání s farníky a beseda.  Protože si o. biskup přeje, aby tato mše svatá byla v tuto neděli jedinou slouženou bohoslužbou v Karlových Varech a blízkém okolí, ostatní mše v Karlových Varech dne 26.2. v neděli dopoledne se ruší! Mše svatá u Maří Magdalény v 17.00 bude. Zde je také možnost účasti na sobotní mši s nedělní platností.

Pokud by se někdo nemohl společné mše ve Staré Roli zúčastnit a nemohl využít ani výše uvedených možností, o. biskup uděluje pro tyto případy dispens!