Svěcení pramenů 2017

01.05.2017 23:07

V souvislosti se Zahájením lázeňské sezóny 2017 ve dnech 5.5.-7.5. proběhne v sobotu 6.5. svěcení lázeňských pramenů, které začne v 10.00 na Mlýnské kolonádě. Přítomni budou apoštolský nuncius G. Leanza, plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub a velmistr rytířského řádu Křižovníků J. Šedivý. V 11.00 v chrámě Sv. Máří Magdalény bude celebrovaná slavnostní mše svatá.


https://www.karlovyvary.cz/cs/zahajeni-lazenske-sezony-2017