Svátost smíření

22.10.2012 13:55

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodinu přede mší svatou, po domluvě kdykoliv.

Pokud kněz není ve zpovědnici, prosím přijďte do sákristie.