Společná mše svatá všech karlovarských farností s biskupem Tomášem Holubem

07.02.2018 14:33

Společná mše sv. všech karlovarských farností s biskupem Mons. Tomášem Holubem proběhne v neděli 11. února v 10.00 v kostele v Rybářích. Následuje diskuze a malé občerstvení na faře. Dopolední nedělní mše v ostatních karlovarských kostelích se toho dne ruší. Mše svatá u sv. Máří Magdalény v 17.00 sloužena bude.