Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

14.08.2016 11:42

15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá v chrámu Máří Magdalény bude v 8.30 a v 17.00.

https://www.pastorace.cz/Kazani/Slavnost-Nanebevzeti-Panny-Marie-Bozi-pretekajici-slava-158.html