Podmínky účasti na veřejných bohoslužbách

21.04.2020 15:32

Každý kdo se chce účastnit bohoslužby, si musí telefonicky domluvit rezervaci aby bylo možné uhlídat počet účastníků a nařízená pravidla. Zatím je povoleno 15 účastníků na jednu mši svatou. Každý si může udělat jednu rezervaci za týden. Pořad bohoslužeb je podle plánu. U sv. Maří Magdalény je první veřejná mše svatá 29.4.2020 v 17h. Rezervace na všechny mše svaté se provádějí telefonicky u duchovního správce: 728 893 447 v pátek a sobotu od 14h do 16h. Na mši svatou může být vpuštěn pouze ten, kdo si udělal rezervaci.

https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-04-pastoracni-pravidla-pro-uvolnovani-omezeni-tykajici-se-bohosluzeb