PAMÁTKA ZESNULÝCH 2.11.2015

10.10.2015 21:24

Památka zesnulých

pondělí 2. listopadu 2015

 8:30 - Mše sv. v kostele Povýšení  sv. Kříže
            v Rybářích


15:00 - pobožnost na hřbitově v Drahovicích   


18:00 – Mše sv. v chrámu sv. Máří Magdalény
             v Karlových varech,
         při které zazní Requiem Gabriela Faurého,