Oběd farníků s rodinami

02.01.2014 19:44

Dne 12. ledna 2014 se uskuteční již druhým rokem setkání všech farníků sv. M. Magadalény při obědě na faře, kteří mají děti mladší 15 let. Děti si budou hrát a dospělí diskutovat o ožehavých tématech diecéze i běžného světa. 

 

Zatím co minulé setkání bylo orientováno na germánské speciality, tentokráte bude oběd orientován na speciality ukrajinské. Samozřejmostí jsou dobrá domácí vína z místní provenience. 

 

Příští setkání bude zaměřeno na balkánské pochutiny. 

 

Pokud jste z vikariátu Karlovy Vary, máte děti mladší 15 let a chcete s námi pobýt nějaký čas ( oběd - je nás kolem 15-20), prosíme zavolejte či napiště na 603/971171 Ronald Němec, rádi vás uvidíme a pohostíme. 

 

Farní rada sv. M. Magdalény