Noc kostelů 2015

24.04.2015 09:30

I tento rok, stejně jako minulý a předminulý nám bude radostí otevřít kostel Sv. M. Magdalény v K. Varech pro širokou veřejnost v netradičním duchu a hodině. 

Dne 29.05.2015 od 19:00 se do cca 23.00 hodiny otevře kostel, krypta a možná i zvonice. V průběhu těchto čtyřech hodin bude varhanní koncert, přednášky, prohlídka kostela s místním děkanem P. Mgr. M. Chlupsou, O.Cr. a jiné zajímavosti. Na závěr bude adorace jen při svíčkách a hudbě před Nejsvětější svátostí.

Program:

18:00 - mše svatá

19:00 - povídání o kostele - děkan P. Mgr. M. Chlupsa, O.Cr.

19:30 - varhaní koncert 

20:00 - prohlídka krypty

20:30 - zpěv

21:00 - povídání o kostele - děkan P. Mgr. M. Chlupsa, O.Cr.¨

21:30 - varhaní koncert

22:00 - prohlídka krypty

22:30 - adorace

23:00 - ukončení noci kostelů 2015

 

těšíme se na Vás cz2015_poster_noc_kostelu_large_.pdf (1491654)