Mše svatá na závěr biskupské vizitace - úryvky z kázání a fotoreportáž

10.04.2018 23:13

Na závěr biskupské vizitace se konala v neděli Božího milosrdenství 8. 4. mše svatá, kterou celebroval Mons. Tomáš Holub.
V kázání hovořil o setkáních se Zmrtvýchvstalým Kristem, o nichž pojednávají liturgické texty Velikonočního oktávu. Tato setkání s Kristem probíhala různým způsobem, protože lidé jsou různí a nacházejí se v různých situacích.
Kristus se setkal nejdřív s Máří Magdalenou, patronkou tohoto kostela. Setkání zahrálo na nejjemnější strunu jejího ženského srdce.
Setkání s apoštolem Petrem, který Krista zapřel, nebylo o jemnosti, ale o tom vyříkat si určité věci.
Jiným způsobem se Kristus potkává s emauzskými učedníky, kteří jsou zklamaní a myslí si, že naletěli. Vysvětluje jim, že Spasitel musel projít těmito nepředstavitelnými věcmi.
Setkání Zmrtvýchvstalého s apoštolem Tomášem, patronem o. biskupa, mělo vlastní dynamiku. Ježíš zdůrazňuje základní rovinu - pokoj v srdci. Pozdrav "Pokoj vám" neznamená český výraz "Klídek", ale vnitřní spočinutí, možnost potkat se s dobrým Bohem, který naplní všechny tužby. Vyplývají z toho tři momenty:
1. Setkání s Bohem přináší pokoj a vnitřní mír do lidského srdce.
2. Když učedníci oznámili Tomášovi, že viděli Pána, řekl jim, že mu nestačí, že o tom prostě povídají. Chce, aby víra ve Zmrtvýchvstalého byla v jeho životě něčím jednoznačným. Lze to vztáhnout na situaci v Karlových Varech. K víře v Boha nestačí jen vyprávění, nebo že tu někdo postavil kostel. Já osobně musím uvěřit.
Víra má být něčím, co formuje život. Musí to být moje víra, ne víra mých předků, stavitelů kostela nebo sousedů vedle.
3. Vzkříšený Kristus vyjde Tomášovi vstříc. Ten udělá krok, kterým předběhne apoštoly na cestě jejich víry. Neřekne jen "Kristus vstal z mrtvých". Řekne: "Ty jsi můj Pán, můj Bůh, patříš do mého života."
Farnost by měla být živou farností, místem, kde lidé svědčí o Boží blízkosti člověku.

lenkatka.rajce.idnes.cz/Mse_na_zaver_biskupske_vizitace/

www.facebook.com/pg/farnost.magdalena/photos/?tab=album&album_id=1682760768468995