Mimořádný pastýřský list

25.03.2020 21:54

https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-03-mimoradny-pastyrsky-list-biskupa-tomase