Májové pobožnosti, žehnání pramenů a Den smíření

03.05.2016 10:42

Tento týden začnou májové pobožnosti, které se konají po každé mši. Tento pátek je první měsíci a budou Litanie k Božskému Srdci Páně. V sobotu 7.5. začne na Kolonádě žehnání pramenů, mše svatá v 11 hodin v chrámu sv. Máří Magdalény. Přítomen bude pan apoštolský nuncius Mons. G. Leanza. V tentýž den proběhne v Ostrově nad Ohří ve farním kostele sv. Michaela archanděla Den smíření pro karlovarský a sokolovský vikariát, kde bude sloužit pontifikální mši s přechodem Bránou milosrdenství nový plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.