KATECHEZE O LITURGII A MŠI SVATÉ

09.09.2013 20:23

Když přijdeme do cizí země s cizí řečí, nejdříve ničemu nerozumíme. Získáme sice určitý dojem z melodiky řeči, ale teprve když se s ní seznámíme, začneme rozlišovat jednotlivá slova. Podobně je tomu s „řečí“ liturgie. Kdo nezná její vyjadřovací prostředky, může o věcech Božích získat pouze povrchní dojem, kterým může dokonce i chybně pochopit, co nám chce liturgie sdělit.
Někteří lidé mají to štěstí, že se naučili řeči liturgie jako své mateřské řeči. Vrostli do ní, byla jejich vlastnictvím od vždycky, aniž by se museli nějak zvlášť namáhat. Ať už je nám řeč liturgie vlastní nebo cizí, budeme se seznamovat v pěti lekcích se slovy a gesty, jimiž naše Matka Církev na zemi oslavuje nebeského Otce.

Katechze se bude konat při nedělní mši svaté. Začneme v neděli 6.října 2013, v 10hod., při mši svaté v chrámu svaté Máří Magdalény. Všichni jste srdečně zváni.