Karlovarští věřící se setkali se dvěma biskupy a dvěma generálními vikáři

04.03.2019 22:56

V Karlových Varech se konalo v neděli 3. března tradiční, již třetí setkání věřících všech tří farností s plzeňským biskupem Tomášem Holubem, tentokrát v  kostele sv. Maří Magdaleny v lázeňském centru. K místním věřícím se připojili i lázeňští hosté. Na přání otce biskupa se toho dne v jiných farnostech mše svatá neslavila. Zúčastnil se také emeritní biskup František Radkovský, dále ThLic. Krzysztof Dędek, generální vikář Diecéze plzeňské a Dr. Jiří Majkov, generální vikář pro Karlovarský kraj. Z místních kněží byli přítomni děkan P. Miroslav Chlupsa OCr., duchovní správce farnosti Sv. Máří Magdaleny, P. Vladimír Müller, farář farnosti Stará Role a P. Romuald Štěpán Rob, administrátor farnosti Rybáře a administrátor excurrendo farnosti Chodov. Farář ze Stanovic P. ing. Mixa nemohl dorazit z důvodu věku a vážného úrazu, který před několika týdny utrpěl.
Úvodem otec biskup Tomáš Holub zdůraznil, že jsme se sešli, abychom podtrhli, že patříme k sobě, máme si pomáhat a být si oporou.
K 1. čtení z knihy Sirachovcovy (Sir 27,5-8) uvedl, že toto čtení neobsahuje nic duchovního, pouze rady, jak žít. Tyto rady je třeba pojmout z novozákonního pohledu v zakotvení v Ježíši Kristu. Moudrost nemůže čerpat jen sama ze sebe, ale ze setkání s Kristem. I když máme různé životní cesty a zkušenosti, naše svědectví pro druhé nemůže zůstat osamocené a jen lidské. Zdůraznil také soudržnost rozdílných farností, aby místní věřící měli k sobě blízko i v situaci odlišných názorů. Nejsme sektou, ani vojenským ideologicky jednotným uskupením. Rozmanitost a různost může být obohacením, pokud je naše jednota založena na Kristu. Otec biskup pak navázal na úryvek z evangelia sv. Lukáše (Lk 6,39-45), který pojednává o třísce v oku bratra a trámu ve vlastním oku. Upozornil na skutečnost, že naše přístupy jsou zatížené našimi selháními, neschopnostmi, jednostrannostmi a limity. Je třeba si to uvědomit a nevytvářet zbytečná napětí, ale jít cestou odpuštění a Božího milosrdenství. Závěrem vyzdvihl dvě pozitivní věci -většina lidí, kterým podával sv. přijímání, se na něho usmála, a pan děkan M. Chlupsa přečetl ohlášky za všechny tři farnosti. Nakonec stručně informoval o synodě mládeže. Setkání pokračovalo na faře.

Fotoreportáž:
https://lenkatka.rajce.idnes.cz/Setkani_karlovarskych_farnosti_se_dvema_biskupy_a_dvema_generalnimi_vikari