Diecézní pouť v klášteře Teplá

29.08.2016 11:25

3. září 2016 proběhne v tepelském klášteře pouť plzeňské diecéze. Pěší pouť do kláštera začíná již 1.-2. záři, lze se připojit v Plzni, Chebu, Mariánských Lázních, Bezdružicích, městě Teplá a Ovesných Kladrubech. Program pro mládež začíná už 2. září večer. Ve vlastní den pouti se můžete zůčastnit bohatého duchovního programu - křížové cesty, adorace a katecheze, bohoslužby. Můžete se také těšit na program pro děti, divadelní představení, volnou prohlídku barokního kláštera a knihovny, na nádvoří vystoupí křesťanské kapely. Podrobný program s kontakty na organizátory jednotlivých pochodů čtěte celý článek. Upozorňujeme také návštěvníky, že tento den nebudou probíhat klasické komentované prohlídky Život v barokním klášteře, expozice a výstavy v barokním křídle kláštera budou nepřístupné.  

Putování do Teplé

1. září

9.00 pěí pouť z Chebu a přespáním v Dolním Žandově a Mariánských Lázních, pořádají farnosti Cheb a Marienweiher. Info a přihlášky na tel. 736 529 784, farnivikar@farnostcheb.cz P. Richard Polák

 

2. září

8.00 pěí pouť z Plzně (50 km), začátek mší sv. V katedrále, spaní venku u Bezdružic, v sobotu ráno dále do Teplé, kontakt tel. 731 626 004. bonaventura@ofm.cz P. Bonaventura

 

3. září

7.15. možnost připojit se k poutníkům z Chebu v Mariánských Lázních, sraz u ubytovny TZ Lokomitiva, Plzeňská 705 (18 km) P. Richard Polák

8.00 možnost připojit se k pěší pouti z Plzně v Bezdružicích u nádraží (12 km) P. Bonaventura

9.15 zahájení diecezní pouti v kostele sv. Jiljí v městě Teplá a pěší pouť do kláštera (3 km) P. Robert Bergman

10.05 pěší pouť z Ovesných Kladrub (8 km) P. Romuald Rob

 

Program pro mládež

2. září

14.00 pěší pouť pro mládež, sraz před nádražím v Plané u Mariánských Lázní, info. Na tel. 777 633 350

18.00 program pro mládež v klášteře: večeře, poprázdninové setkání (Krakov, ÚleT, Workshop,), duchovní slovo biskupa Tomáe, společná adorace a modlitba v kapli (zájemci o nocleh nechť se předem hlásí: 777 633 350)

 

3. září

9.30 program pro mládež "Putujeme k Milosrdenství" (pro mládší, chodící a akční) sraz u kříže před klášterním kostelem P. Alvaro Grammatica

 

Program v klášteře

3. září

 9.45  - katecheze "Pamatujme k Milosrdenstcí"  v kostele P. Augustin Kováčik
10.00  - PilsAlive: Hora (do 10.45)  prostranství před kostelem  
10.45  - katecheze "Od milosrdenství k milosrdenství"  v kostele P Vlastimil Kadlec
   - program pro děti (do 12.00)   sestry salesiánky
11.15

 

- kající bohoslužba zakončená kratkou adorací (do 12.00)

 v kostele P. Martin Sedloň
12.00  - individuální modlitba a požehnání  v kostele (v kapli bl. Hroznaty a u bývalého hrobu) misionáři milosrdenství
   - občerstvení  venku  
   - PilsAlive: Hora (do12.30)  prostranství před kostelem  
   - PilsAlive: Chavruta (12.45-13.15) prostranství před kostelem  
   - PilsAlive: Jordán (13.30-14.10)  prostranství před kostelem  
13.00  - divadelní představení František blázen  Modrý sál Jakub Horák
   - křížová cesta v areálu kláštera  sraz u vchodu do kostela P. Günter Ecklbauer
   - program pro děti (do 14.00)   sestry salesiánky
   - volná prohlídka kláštera a knihovny    
14.15

 

- průchod Bránou milosrdenství a slavení Eucharistie s biskupem Tomášem

   
15.45  - konec pouti    

 Plakátek akce ke stažení zde.