Diecézní pouť do kláštera Teplá

10.09.2018 20:33

Přijměte srdečné pozvání na Diecézní pouť, která se bude konat v sobotu 15. září od 9.45 hodin v premonstrátském klášteře v Teplé. Program pro mládež bude probíhat již od pátečního večera a skončí v neděli obědem.

www.bip.cz/cs/akce/2018-08-diecezni-pout-do-klastera-tepla