Církevní pohyblivé svátky roku 2016

01.02.2016 15:44

Jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

Protože nám prastará tradice přikazuje oznámit křesťanskému lidu všechny svátky v tomto roce, jejichž datum je pohyblivé, činíme tak.

Doba svatopostní:

Na den 10. února připadne letos Popeleční středa, jíž začíná svatá doba postní.

Svatý týden (pašijový):

Na 20. března připadne v roce 2016 Květná neděle a začíná Svatý pašijový týden

Škaredá středa připadá ve Svatém týdnu na 23. března

 Svaté triduum:

Zelený čtvrtek  24. března

Velký Pátek 25. března

Bílá sobota 26. března

 Doba velikonoční:

V neděli 27. března 2016 budeme s radostí slavit největší křesťanský svátek roku, Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista – Hod Boží Velikonoční.

Ve čtvrtek 5. května bude slavnost Nanebevstoupení Páně.

Doba svatodušní:

V neděli 15. května je Seslání Ducha Svatého, Hod Boží Svatodušní

Nejsvětější Trojici oslavíme v neděli 22. května
a následující čtvrtek 26. května svátek Božího Těla.

Doba adventní:

V neděli 27. listopadu 2016 bude letos I. neděle adventní, očekávání příchodu Spasitele Ježíše Krista.

Na neděli 18. prosince připadá IV. neděle adventní, neděle Rorate, poslední před Vánocemi, tedy před slavným Narozením našeho Pána Ježíše Krista…

…Jemuž buď čest a sláva na věky věků!