3. února bude svatoblažejské požehnání

01.02.2016 15:55

Svatý Blažej byl biskupem ve městě Sebasta, které leží na území dnešního Turecka, a zemřel mučednickou smrtí ve čtvrtém století našeho letopočtu.

O samotném životě svatého Blažeje víme bohužel málo. Jisté je, že byl nadaný jistými léčitelskými schopnostmi, díky kterým se těšil popularity u prostého lidu.

Svatý Blažej nežil na místě, kde by křesťany vítali s otevřenou náručí, ba právě naopak. Díky své křesťanské víře byl nucen opustit město Sebasta a skrývat se několik let v horách. Byl však nakonec přece jen díky nešťasnému sledu okolností objeven, násilím dopraven zpět do města a nucen klanět se římským bohům. Blažej toto nechtěl dopustit a stál si pevně za svou vírou, díky čemuž byl odsouzen k pomalé smrti. Spolu s ním bylo zavražděno i mnoho sebastských křesťanů.

Třetí únor je dnem jeho liturgické památky. Právě v tento den se v kostelech udílí tzv. svatoblažejské požehnání, aby nás Pán chránil od všech nemocí duše i těla.

Toto požehnání se udílí na památku události, která se podle legendy stala ve chvíli, kdy byl Blažej veden na popraviště. V tomto okamžiku k němu totiž jedna matka přivedla svého syna, kterému se v krku vzpříčila rybí kost. Svatý Blažej chlapci požehnal a tomu se kost v krku uvolnila. Na znamení bezmocných svázaných Blažejových rukou při uzdravení umírajícího chlapce se používájí jako symbol při udílení požehnání dvě zkřížené svíce.

Svatý Blažej se stal patronem hlavně lékařů a hudebníků, uvádí se i krejčích, koželuhů, obchodníků s vlnou, obuvníků, pekařů, zedníků. Vzýván je proti bolestem v krku a různým nemocem.